Εξοπλισμός

Γεωδαιτικός Σταθμός GPT-3005LN

Γεωδαιτικός σταθμός GPT-3005LN με μέτρηση χωρίς πρίσμα στα 1200 μέτρα.

  • Non Prism με ακρίβεια 5mm και
  • Non Prism Long Range με ακρίβεια 10mm

Το διπλό σύστημα μέτρησης σημαίνει πρακτικά μέτρηση σε οποιαδήποτε επιφάνεια (ακόμα και πάνω σε καλώδια!) σε εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις.

GPT-3005LΝ με ακρίβεια 15cc ή 5’’

δείτε περισσότερα σχετικά για το TOPCON GPT-3005LN

Magellan Thales Pro Mark 3 RTK

δείτε περισσότερα σχετικά για το Maggelan Thales Pro Mark 3 RTK