Προφίλ

Το γραφείο ιδρύθηκε το 1994. Αρχικά στεγαζόταν στην οδό Ζηνοπούλου 7 επί της κεντρικής πλατείας στο Καρπενήσι. Το 2006 μετεγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητο ακίνητο στην οδό Ζαχαρία Παπαντωνίου 6 στον 1ο όροφο.

Κύρια δραστηριότητα του γραφείου είναι η μελέτη, (αρχιτεκτονικές μελέτες, οικοδομικές άδειες, τοπογραφικά διαγράμματα, μελέτες και έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης κτιρίων κ.λ.π), η επίβλεψη και η κατασκευή τεχνικών έργων (ιδιωτικών και δημοσίων).

Το γραφείο διαθέτει άρτια μηχανοργάνωση και επαγγελματικό εξοπλισμό που το καθιστούν πλήρως οργανωμένο και αυτόνομο.

Η επιστημονική κατάρτιση, όπου ενισχύεται από την συνεχή ενημέρωση και η εμπειρία που απορρέει από την πολυετή ενασχόληση, αποτελεί εγγύηση για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των παρερχομένων υπηρεσιών.

Το δίκτυο συνεργατών διαθέτει άρτια επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία ώστε να ανταποκρίνεται σε οποιαδήποτε πρόκληση στον τομέα των μελετών και να αντιμετωπίζει οποιαδήποτε δυσκολία και ιδιαιτερότητα στον τομέα των κατασκευών.

Σκοπός μας είναι η πλήρης ικανοποίηση των πελατών σε όλα τα επίπεδα της συνεργασίας μας, καθώς θεωρούμε ότι η καλύτερη διαφήμιση είναι αφενός τα έργα μας και αφετέρου οι πελάτες μας.

Σύντομο Βιογραφικό Πέτρου Μπακατσιά

Γεννήθηκα στην Αθήνα το έτος 1968. Διέμενα στον Δήμο Υμηττού έως το 1987 όπου και ολοκλήρωσα την υποχρεωτική και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Το 1987 εγγράφηκα στο τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων, της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου Κρήτης, όπου έλαβα το πτυχίο του Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε.

Στο Ηράκλειο Κρήτης εργάσθηκα έως το έτος 1993 στο Τεχνικό Γραφείο των Μηνά Χατζιδάκη, Πολιτικού Μηχανικού Τ.Ε και Νικόλαου Δρακόπουλου, Αρχιτέκτονα Μηχανικού, με αντικείμενο την μελέτη ιδιωτικών έργων.

Το έτος 1994 αφού ολοκλήρωσα την στρατιωτική μου θητεία, εγκαταστάθηκα μόνιμα στο Καρπενήσι Ευρυτανίας. Έκτοτε διατηρώ Τεχνικό Γραφείο με αντικείμενο την μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή τεχνικών έργων.

Είμαι μέλος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. με αριθμό μητρώου 22146 και στο βιβλίο Τεχν. Επωνυμιών του Τ.Ε.Ε. με αριθμό μητρώου 8717.

Το έτος 1998 εγγράφηκα στα Μητρώα Εμπειρίας Κατασκευαστών του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και έλαβα την ιδιότητα του Εργολάβου Δημοσίων Έργων. Είμαι κάτοχος Εργοληπτικού πτυχίου Μ.Ε.Κ. Γ’ βαθμίδας και Μ.Ε.Ε.Π. 1ης Τάξης για οικοδομικά έργα.

Είμαι μέλος του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδας (Σ.ΕΚ.Ε.) και από το έτος 2002 είμαι εξωτερικός συνεργάτης – εκτιμητής, της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας.

Τον Ιανουάριο 2011 εγγράφηκα στο Μητρώο Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. και έλαβα την ιδιότητα του Προσωρινού Ενεργειακού Επιθεωρητή Α’ τάξης.

Έχω παρακολουθήσει επιτυχώς πλήθος σεμιναρίων σχετικά με το αντικείμενο εργασιών. Επίσης έχω συνεργασθεί ως εισηγητής σε προγράμματα κατάρτισης του Ινστιτούτου Τεχνολογικών Εφαρμογών (Ι.Τ.Ε.) του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.) σε θέματα αγροτοτουρισμού.